Přejít na obsah

Reklama v HbbTV

S R2B2 můžete reklamou oslovit také televizní diváky. Stejně jako v online reklamě si budete řídit a optimalizovat v reálném čase i televizní kampaň.

Chci inzerovat

Co je HbbTV

Zkratka znamená Hybrid Broadband TV. Jedná se o televizní vysílání kombinované s širokopásmovým internetem. Majitelům chytrých (hybridních) televizí tato funkce rozšiřuje možnosti sledování televizního programu. Funkce HbbTV je známa také pod názvem Červené tlačítko. Divákům zpřístupňuje archivy, videotéky nebo třeba informace o počasí.

Jaký zásah má reklama v HbbTV

Ikona TV
Hybridní televizi v České republice sleduje 2 183 600 diváků. (zdroj: FTV prima)

Měření ukázalo, že při sledování hybridního vysílání HbbTV jsou u televizoru průměrně dva diváci (resp. 2,06 diváka na jednu obrazovku). Z aktivní cílové skupiny spadá 58 % diváků do věkové hranice 25–54 let. Dále se 38 % diváků řadí do A+B socioekonomické třídy.

TV HbbTV Internet
Prokazatelný zásah 9 500 000 diváků 2 183 600 diváků 7 000 000 diváků
Interaktivita ne ano ne
Pokročilá cílení ano ano ano
Komunikace One-to-One ne ano ano
Cenotvorba přímý nákup aukce v reálném čase přímý nákup aukce v reálném čase přímý nákup
Nákup a optimalizace v reálném čase ne ano ano
Viditelná imprese nezaručeno ano nezaručeno
Prime time dle ceny podle GRP podle RTB aukce podle RTB aukce
Frekvence zobrazení ne ano ano

Jaké statistiky získáte z programatické kampaně v HbbTV

R2B2 standardizuje formáty a metriky pro všechny typy obrazovek a proto i u HbbTV získáte stejné metriky, jaké znáte z online kampaní. S programatickým nákupem je můžete sledovat v reálném čase a napříč dimenzemi.

Počet impresí (včetně unikátních)
Míra interakce (CTR)
Cena za interakci (CPC)
Dokoukanost (25%, 50%, 75%, 100%)

Televizní stanice zapojené v síti R2B2

Óčko

Óčko Gold

Retro Music TV

Markíza

Dajto

Doma

Krimi