Vztah GDPR k platformě AYM a informacím o uživatelích

, Články

GDPR vnáší do reklamního světa stále spoustu otázek. Společnost R2B2 ve spolupráci s JUDr. Aujezdským, odborníkem na právo v oblasti internetu, zkoumala praktické dopady GDPR na programatickou reklamu. Konkrétně se zaměřili na vydavatelskou monetizační platformu R2B2 AYM a informace o uživatelích, které jsou pro potřeby této služby využívány, tedy Cookies, IP adresy nebo User Agent.

Vztah GDPR k platformě AYM a informacím o uživatelích

V rámci síťové komunikace si zapojené subjekty mezi sebou posílají nejrůznější síťové identifikátory (např. cookies nebo IP adresy), které mohou mít povahu osobních údajů, ale vždy záleží na konkrétní situaci. O zpracování osobních údajů se bude jednat v těch případech, kdy je osoba, která s informacemi pracuje, schopna identifikovat na základě zpracovávaných dat konkrétní fyzickou osobu či v případech, kdy jsou tyto síťované identifikátory přiřazovány k identifikované fyzické osobě.

Vyjádření JUDr. Aujezdského k síťovým identifikátorům ve službě AYM: „V případě služby AYM nedochází k párování síťových identifikátorů s dalšími informacemi, které by provozovateli služby ve svém souhrnu umožňovaly identifikovat konkrétní uživatele (fyzické osoby). Vzhledem k tomu, že provozovatel služby nemá ani další prostředky, které by mu při vynaložení rozumného úsilí umožňovaly provést takovouto identifikaci, nemělo by se z jeho strany jednat o zpracování osobních údajů. Obdobná situace by měla platit i pro mediální zastupitelství, která reklamní prostor pro účel služby pouze přeprodávají.“

Cílení programatické reklamy

Specifický je také příklad tzv. IP retargetingu, který umožňuje cílení reklamy napříč zařízeními. Inzerent si nejprve sesbírá IP adresy (například návštěvníků svého webu) a na vybrané z nich posléze cílí reklamu například v HbbTV.

„Výše uvedené by mělo platit i pro služby založené na IP retargetingu, neboť ani v tomto případě nemá provozovatel k dispozici informace potřebné k identifikaci adresáta reklamního sdělení, přičemž nelze ani rozumně předpokládat, že by k takové identifikaci využil dalších prostředků,“ dodává JUDr. Aujezdský.

JUDr. Aujezdský rozebírá problematiku regulace osobních údajů ve vztahu ke cookies a IP adresám podrobněji v článku „Jsou cookies nebo IP adresa vždy osobním údajem?“, který vyšel 13. září 2018 na serveru Lupa.cz.