Využití R2B2 AYM v programatickém prodeji reklamního prostoru Mladé fronty

, Případové studie

Ani tradiční vydavatelství, jako je Mladá fronta, nezaostává za vývojem mediálního trhu a prodává svůj reklamní prostor programatickou cestou.

Využití R2B2 AYM v programatickém prodeji reklamního prostoru Mladé fronty

Mladá fronta využívá technologii R2B2 AYM pro programatický prodej reklamního prostoru. Jak spolupráce vypadá a jaké formáty Mladá fronta využívá? To se dozvíte v případové studii, jejíž součástí jsou také grafy s podíly jednotlivých reklamních formátů.