R2B2: Výnosnost reklamních ploch v aukci roste

, Tiskové zprávy

Jednotková výnosnost internetových reklamních ploch prodávaných v aukci vzrostla v hlavní sezóně o více než 50 %. Strmý nárůst výkonu zasáhl jak ty velké, tak také nejrůzněji specializované vydavatele. Aukční prodej reklamního prostoru se ze strany vydavatelů těší silné podpoře.

R2B2: Výnosnost reklamních ploch v aukci roste

České reklamní pozice zapojené v aukci vynesly v letošním listopadu o 57 % více, než v srpnu. Nárůst se u jednotlivých vydavatelů odlišuje, v průměru ale zasáhl jak velké mediální domy, tak menší specializované vydavatele. Důvodem nárůstu je především růst průměrné prodejní ceny, svou roli ale hrají také další optimalizace prodeje a výkonu. Díky aukci a širokému napojení do reklamních ekosystémů se růst cen téměř okamžitě zpětně promítá do celého trhu. Vydavatelé na něj mohou reagovat zvýšením nabídky nebo dalšími optimalizacemi.

Aukce, která jednak zajistí racionální prodej reklamního prostoru, pomůže také s mapováním trhu a v neposlední řadě také s cenotvorbou. A to zejména v případě, že jsou do ní zapojeny také interní prodejní kanály.

Růstu výnosů pomáhá také prohlubující se prostupnost jednotlivých reklamních technologií. V praxi se pak díky aukčnímu prodeji stále častěji propojí ve správný okamžik ten správný inzerent s vhodným příjemcem a efektivita takového systému nadále roste.

Jednotková výnosnost internetové reklamní plochy (nebo také rCPM) je metrika, která vyjadřuje, kolik peněz v čase jedna reklamní plocha vydělá. Metrika je průměrována na tisíc zobrazení jedné reklamní pozice. Různé reklamní pozice mají různou hodnotu a proto se také rCPM u jednotlivých pozic a vydavatelů liší.

„Výnosnost reklamních pozic je vyhodnocována na denní bázi. Stejně tak se na denní bázi prioritizují optimalizační opatření, vždy se ale hledí také na dlouhodobější efekt,” popisuje praktické využití metriky rCPM Martin Mohl, Yield Manager ze společnosti R2B2. „Aktuální měření ukazují, že první dny v prosinci vzrostla průměrná výnosnost dokonce o 70%,” doplňuje Martin Mohl.