Strategie.hnonline.sk: Aký je potenciál červeného tlačidla?

, R2B2 v médiích

Internet sa stáva aj pre televízie čoraz dôležitejším priestorom na oslovenie svojich divákov. Najväčší hráči na trhu investujú do HbbTV, pridávajú tiež nové reklamné služby.

Strategie.hnonline.sk: Aký je potenciál červeného tlačidla?

Spoločnosť R2B2 prezentovala na mediálnej a marketingovej konferencii LOTE 2018 case study prvej interaktívnej reklamnej kampane v HbbTV pre spoločnosť UPC. Programatická kampaň v HbbTV spoločnosti UPC bola historicky prvou kampaňou na Slovensku, ktorá využila aplikáciu v HbbTV. Či už aplikácia alebo optimalizačné prvky, ako capping či A/B testovanie, boli súčasťou dobre spracovanej stratégie pre samotnú kampaň.

Programatický nákup všetky tieto postupy umožňuje a pomáha tak realizovať efektívne kampane. Z výsledkov vyplýva, že Slovensko je atraktívnym trhom pre tento reklamný kanál,” uviedol David Kratochvíl, Key Client Manager.

Celý článek si můžete přečíst na Strategie.hnonline.sk