Digizone.cz: Retargeting návštěvníků webu při sledování lineární televize

, R2B2 v médiích

Společnost R2B2 připravila případovou studii využití metody IP retargetingu pro cross-device cílení v prostředí hybridní televize. Cílem výzkumu bylo otestování využití metody IP retargetingu pro cross-device cílení programatické reklamy mezi počítači, mobilními zařízeními a televizory. Pro testování byla využita kampaň pro odbornou konferenci Den programatiky.

Výchozí situace

V České republice lze s vysokou penetrací oslovit populaci na adresovatelných počítačích a telefonech. U televizorů je tato penetrace nižší (mezi dvaceti a 25 procenty), nicméně rychle roste. Nejmasovější technologií, kterou se dají diváci televize adresně oslovovat, je programatická reklama v hybridní televizi. Tu v současné době využívá více než desítka celostátních televizních stanic, které dohromady pokrývají široké spektrum cílových skupin a utvářejí spojitý prostor jak pro masovou, tak pro cílenou inzerci.

Současný stav technologie nicméně nenabízí dostatek nástrojů pro cross-device cílení, a je proto žádoucí přicházet s alternativními metodami. Jednou z nich je IP retargeting…

Celý článek si můžete dočíst na Digizone.cz