R2B2 Print Marketplace integrovalo platformu Adform

, Tiskové zprávy

Zkušenosti pražské R2B2 s programatickým nákupem reklamy v printu jsou nyní zužitkovány v rámci spolupráce s platformou Adform, která se zabývá prodejem online reklamy a jejím řízením.

Díky integraci Adform do R2B2 Print Marketplace nyní mohou zákazníci na českém trhu programaticky nakupovat reklamní prostor také v tištěných médiích přímo v prostředí platformy pro automatizaci přímého nákupu (Adform Automated Guaranteed). Z jednoho místa tak lze nakoupit reklamu napříč různými mediatypy, což doposud nebylo možné. Díky této integraci se navíc zvýší efektivita nákupu i plánování reklamy z jednoho místa.

Prodej tištěné inzerce v prostředí R2B2 Print Marketplace funguje formou klasické aukce, kde vydavatel nabízí svůj reklamní prostor nespočtu inzerentů. Inzerent má naopak dokonalou představu o aktuální nabídce a cenové hladině, díky čemuž je nákup a prodej záležitostí několika minut. Nespornou výhodou R2B2 technologie je, že komunikace a nákup od různých vydavatelských domů probíhá na jednom místě, snadno a efektivně.

Mezi hlavní partnery z oblasti tištěných medií, u kterých si můžete skrze platformu R2B2 koupit reklamu, jsou vydavatelské domy MAFRA, Economia nebo Echo 24.
„Rozšíření funkcionality R2B2 Print Marketplace přináší výhody všem zúčastněným stranám,“ prohlásil o spolupráci R2B2 a Adform Stanislav Mottl, Business Development Manager ze společnosti R2B2. „Našim partnerům z oblasti médií, kteří prostřednictvím naší platformy nabízí svůj prostor, se díky začlenění Adform výrazně rozšiřuje skupina potencionálních inzerentů. Naše spolupráce však přináší výhody také pro uživatele platformy, kteří v jednom prostředí mohou nakoupit jak online, tak i tištěnou reklamu.“

„Integraci Adform platformy do R2B2 Print Marketplace považuji za další logický krok směrem ke sjednocení multiplatformního světa a výrazné zvýšení efektivity nákupu a plánování reklamy napříč mediatypy,“ doplňuje Ondřej Bartůněk, manažer pro partnerskou spolupráci ze společnosti Adform Czech Republic.

O společnosti R2B2

Společnost R2B2 se již od roku 2013 věnuje výzkumu, aplikacím a osvětě v oblasti programatického obchodu s reklamním prostorem a souvisejících technologií. Společnost zajišťuje kompletní servis v prostředí programatického obchodu inzerentům i poskytovatelům reklamy a zaměřuje se na vlastní vývoj, technologické inovace a implementaci tržních novinek v oblasti reklamních formátů – množství z nich proto nabízí zcela exkluzivně. R2B2 je reklamní divizí společnosti WEBGARDEN.

O společnosti Adform

Adform je dánská technologická společnost se 14letou historií a pobočkami po celé Evropě a USA. Společnost se zabývá vývojem platforem pro správu a prodej reklamního prostoru a dat pro dodavatele reklamy, ale i platforem pro správu online kampaní a programatický nákup reklamy. Služby Adform jsou dnes globálně využívány více než 21 000 inzerenty, 1 600 agenturami a 800 předními světovými vydavateli.