První programatický nákup printové reklamy uskutečnila ZenithOptimedia

, Tiskové zprávy

Mediální agentura ZenithOptimedia jako první vyzkoušela programatický nákup reklamy v tisku pomocí platformy R2B2. Zakoupeným formátem byla celostrana v magazínu Ego! vydavatelství Economia.

R2B2 pracuje na vývoji své platformy poslední rok. „Pokrýváme procesní, smluvní i obchodní rovinu a sdružujeme nabídku na jediném místě. Tím přinášíme přehled a úspory. Umíme několik prodejních modelů, veřejně ale zatím nabízíme dva – klasickou aukci a ‚koupit hned‘,“ popisuje novinku Stanislav Mottl z R2B2.

Mottl také poodhaluje další plány s printovou programatikou: „Aktuálně dokončujeme integraci s Adformem a připravujeme další dvě etapy vývoje. V jedné z nich se zaměříme na standardizaci printových podkladů směrem k zadavateli. To považujeme z dlouhodobého hlediska za nevyhnutelnou věc, která si ale vzhledem k poněkud konzervativnímu prostředí vyžádá opatrný přístup. V druhé etapě bychom rádi provázali platformu s jednotnými metrikami a jejich přepočty zohledňujícími afinitu.“

Do projektu je zapojeno několik českých vydavatelů a s dalšími probíhají jednání. Pro vydavatele je existence lokálního řešení příležitostí, jak se do budoucna připravit na všeobecnou reklamní automatizaci a vstoupit do tohoto rostoucího odvětví. „Na online a jeho možnosti se budou všichni soustředit, ale tisk samozřejmě nezmizí,“ dodává Mottl.

„ZenithOptimedia a naše divize Performix byla u počátků programatického nákupu online v ČR. Očekáváme, že programatický nákup reklamního prostoru se postupně bude uplatňovat nejen v online prostředí a opět chceme být u toho, chceme na to být připraveni. Přidaná hodnota tohoto systému nákupu je v daném okamžiku limitovaná. Nicméně rozvoj prostředí přinese jak zefektivnění procesů, tak kvalitativní posun v nákupu vlastního reklamního prostoru, a to zejména v okamžiku propojení platformy s daty o čtenosti. Umožní tak daleko flexibilnější porovnání cena vs. výkon a tím efektivnější vynakládání prostředků našich klientů,“ říká Petr Lágner, obchodní ředitel mediální agentury ZenithOptimedia.

David Voráček, Advertising director vydavatelství Economia vysvětluje: „Využívání různých druhů platforem bude stále více získávat na významu. Programatik může přinést mediálním domům efektivnější způsob prodeje jejich inzertních ploch a na straně inzerenta usnadnit nákup, a lépe zacílit na svého potenciálního zákazníka. Jsem rád, že společnost Economia a.s. stojí v ČR na pomyslné špičce ve využívání nových technologií, právě jako je programatický prodej.“

R2B2 se dále zaměřuje na využití programatiky v televizním a OOH prostředí, nativní reklamu, poskytování dat a reklamní inovace. 24. 5. 2016 pořádala společnost R2B2 1. programatické setkání v ČR – Den programatiky.