Prostor pro internetovou video reklamu se v televizích zvětšuje

, Tiskové zprávy

S příchodem technologie HbbTV se otevřela cesta pro internetovou video reklamu i k televizním obrazovkám. Od té doby nejsou klasické reklamní video bloky jedinou variantou, jak divákům ukázat reklamní sdělení. Prostor pro tuto formu reklamy nyní v televizi výrazně roste a dostává se za hranice České republiky.

Prostor pro internetovou video reklamu se v televizích zvětšuje

Technologie červeného tlačítka, resp. HbbTV, byla primárně vyvinuta za účelem zpřístupnění dalšího obsahu na televizních obrazovkách prostřednictvím Internetu. Navíc musela brát v potaz jednoduchou formu přístupu diváka pouze přes dálkový ovladač. A stejně jako v klasickém televizním vysílání i zde se naskytla možnost inzerce.

Šestkrát více prostoru a dvojnásobek diváků

Díky tomu, že se jedná o internetovou vrstvu, se otevřela taktéž cesta programatickému nákupu. Ten v prvním kvartále loňského roku nabízel v Česku 13 milionů dostupných impresí (měsíčně) pro video reklamu v HbbTV. O rok později to už byl více než šesti násobek, tedy něco přes 85 milionů dostupných impresí za měsíc. U tohoto navýšení hrálo roli několik faktorů. Tím prvním byl postupný růst diváků televize s „červeným tlačítkem“. Na začátku roku 2017 jich bylo lehce přes 1 milion, o rok později se v Česku dostáváme na číslo 1,9 milionu. Začal se také rozšiřovat počet televizních kanálů, na nichž byla video reklama v HbbTV dostupná a to až za hranice, resp. na Slovensko. Počet diváků, které lze oslovit reklamou, se tak přehoupl přes 2 miliony.

Několik formátů a pokročilé cílení

Variant na video reklamu v HbbTV je několik. Tou hlavní je reklamní formát Switchroll, přímá konkurence reklamního bloku. Narozdíl od klasické reklamy se zobrazuje hned po interakci diváka, například přepnutí televizního kanálu. Tuto variantu lze v současnosti najít na hudebních kanálech Óčko, Šlágr a Retro TV společně se všemi aktuálně dostupnými slovenskými kanály Markíza, Doma a Dajto. V aplikacích HbbTV, zpravidla video archivech televizí, se pak nachází formáty Instream, totožné s těmi internetovými. Preroll, Midroll a Postroll jsou umístěny přímo u přehrávačů a automaticky zobrazovány podle časové fáze běhu pořadu – před, v průběhu nebo po jeho skončení. Podle sdružení pro internetovou reklamu IAB Europe byly v roce 2017 mnohem více využívány formáty Postroll a Midroll na úkor Prerollu. Tento typ reklamy je k dispozici ve videotékách všech kanálů FTV Prima včetně nedávno uvedeného kanálu KRIMI. Dále je nabízí opět hudební stanice Óčko v rámci své videotéky Playtvák a také televize Šlágr.

To, čím se HbbTV odlišuje od standardní reklamy v televizi, je hlavně možnost cílení, zvlášť u programatického nákupu. Ačkoliv televize znají u svých pořadů sociodemografii diváků, reklama je vždy zobrazována napříč všemi. Zde je HbbTV napřed a poskytuje možnost zobrazení reklamy regionálně a to až na úroveň PSČ. Největší počet impresí programatickou cestou v prvním čtvrtletí tohoto roku nabídly regiony Praha, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj, které dohromady tvořily více než třetinu dostupného reklamního prostoru. Na Slovensku to byly Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj, které tvořily dokonce více než polovinu všech dostupných impresí.

Tento reklamní prostor se bude i v dalším období navyšovat. S ním se zvýší i dosah s rostoucím počtem diváků vlastnících televizory s technologií HbbTV. Zároveň se očekává i vyšší využívání inzerenty a to třeba i z důvodu, že klasické reklamní bloky v televizích budou díky svému dostupnému množství vyprodány.