Real-time biddingRTB

Real-time bidding změnil způsob online inzerce. Systém aukce v reálném čase umožnil jak inzerentům, tak vydavatelům mnohem rychleji pracovat s reklamním prostorem a pokročilými funkcemi online inzerce, jako je například cílení.

intro image

Co je to RTB

RTB (real time bidding) je způsob nákupu a prodeje impresí v online reklamním prostoru principem aukce v reálném čase. Obchod probíhá automatizovaně v online nástrojích, které propojují inzerenty a vydavatele. Vše se děje okamžitě, během načítání webové stránky. RTB obchodní model je součástí programatického obchodu.

Jak funguje

Obchod s online reklamním prostorem probíhá mezi vydavatelem a inzerentem. Vydavatel nabízí na svém webu prostor pro bannerovou, nativní a video reklamu. Inzerent tento prostor nakupuje skrze nákupní software a pomocí aukčního modelu soutěží s ostatními inzerenty. Ten, kdo nabídne nejvíce, vyhrává a jeho reklamní sdělení je zobrazeno na vydavatelově webu. Tento obchod probíhá nejčastěji přes digitální reklamní sítě, jako je například R2B2 Multiscreen.

section image

Jak se využívá

RTB reklamu mohou inzerenti využít napříč celým Internetem. S RTB reklamou lze inzerovat na všech běžně používaných obrazovkách – počítačích, mobilech, tabletech i televizích. Jejími charakteristickými znaky jsou rychlá inzerce s vlastní správou kampaně, dostupnost všech reklamních formátů, pokročilá cílení a okamžité statistiky a výsledky kampaní.

section image

Průvodce světem RTB reklamy

Formáty, cílení, praktické postupy, ale i důležité informace. To vše najdete v jednom průvodci, který vám jednoduše a přehledně ukáže možnosti moderní online reklamy.

section image