Nativní reklama

Formát promyšlený do detailu

Popis

Nativní reklama je na webu zpravidla umístěna mezi běžné úvodní texty ve výpisu článků, tedy jako „In feed”. Její správné fungování je podmíněno tím, že splývá s okolním obsahem. To znamená, že vypadá jako anotace článku, ale je označena. Čím pečlivěji je vybrán doprovodný obrázek tak, aby zapadal mezi ostatní fotografie a čím je krátký text podobnější dalším textům ve výpisu článků, tím lepší výsledek lze od reklamy očekávat. Spojení s redakčním obsahem jí dodává na věrohodnosti. Na rozdíl od anotace k článku proklikává nativní reklama přímo na web inzerenta. Tam by měl další obsah na reklamu vhodně navazovat.

Nativní reklama obsahuje vždy titulek, obrázek a krátký text. Počet znaků a velikost obrázku jsou, vzhledem k umístění ve výpisu článků, omezeny. To zaručuje, že reklama „splyne“ s okolím a právě to je také podstata jejího správného působení.

Reklamu je možné přesně přizpůsobit pro každý web jednotlivě. Toho lze dosáhnout vložením více textů a obrázků o různých rozměrech do jedné reklamy (šablony). Technologie R2B2 při každém jednotlivém zobrazení (na každé webové stránce, kde je reklama zobrazena) automaticky zvolí rozměrově nejvhodnější text a obrázek.

Tvorba kreativy

Tvorbu kreativy vám usnadní R2B2 Native Generator. Jako první krok si připravte příslušný text a obrázek o třech velikostech (viz. sekce technické specifikace). Následně připravené podklady nahrajte do R2B2 Native Generatoru a postupujte dle instrukcí. Výslednou kreativu pak nahrajte do platformy Adform DSP.

Tři rozměry obrázků slouží k lepšímu přizpůsobení reklamy napříč obsahem jednotlivých médií v síti R2B2. Jak pro obrázky, tak i pro texty platí, že lze při cílení na konkrétní web či pozici volit zcela přesný rozměr/délku a tím dosáhnout ještě nativnějšího zobrazení.

Čím více se podobá běžnému úvodnímu textu článku a pečlivě vybraný doprovodný obrázek dobře zapadá mezi ostatní fotografie, tím lepší výsledek lze očekávat.

Ke stažení

Technická specifikace

Optimální nativní reklama má několik variant délek textů (dále jen „popisků”) a rozměrů obrázků. Šablona obsahuje minimálně jeden titulek, jeden popisek a jeden obrázek. Součástí šablony může být i CTA popisek (např. Číst více).

 • Maximální datová velikost 50 kB / obrázek
 • Formáty JPG, PNG
 • Max. velikost ZIP souboru 200 kB
 • Lze nakupovat přes DSP Adform - R2B2 Premium Online

Rozměry obrázků

 • Malý obrázek 252×189 px
 • Střední obrázek 300×200 px
 • Velký obrázek 320×180 px

V případě nahrání obrázků s jinými rozměry může dojít k tzv. resizingu – úpravě velikosti obrázku u toho, který systém vyhodnotí jako nejvhodnější.

Titulek a popisek

Nativní reklama skrze R2B2 umožňuje vytvořit kombinace textových prvků mezi sebou vč. CTA popisku. Počet povolených parametrů je maximálně 10.

 • 80+110 znaků
 • 70+160 znaků
 • 50+140 znaků
 • 50+55 znaků
 • 60+200 znaků