Jsou ads.txt tím pravým řešením podvodů?

, Články

Na počátku byl jasný úkol – zvýšit transparentnost programatického reklamního ekosystému. K tomu mělo pomoci řešení nazývající se ads.txt. Jednoduchý textový soubor na stránkách vydavatele obsahující seznam ověřených prodejců a přeprodejců reklamního prostoru měl přinést účinné řešení v boji proti podvodům. Je však s odstupem času tento způsob funkční?

Jsou ads.txt tím pravým řešením podvodů?

Článek vznikl pro časopis Marketing & Media.

Na začátek se podívejme na samotné technické řešení. Jak už bylo zmíněno, jedná se o textový soubor, který je jednoduše čitelný a v tomto případě navíc dostupný všem. Kupující si tak kdykoliv mohou zkontrolovat, že je reklama na stránky vydavatele dodávána od ověřených prodejců. Zneužít toho však mohou podvodníci, kteří si obsah souboru jednoduše zkopírují na svůj web, což při nedbalosti kupní strany může představovat problém. Podvodníkům hraje do karet i další slabina ads.txt. Mohou si otevřít účet u některého z přeprodejců, který je uvedený v seznamu a tak dále pokračovat ve falešném prodeji reklamního prostoru a to bez vědomí obou obchodních stran, vydavatelů i inzerentů.

Ukažme si ještě jeden příklad, jak i legální způsob prodeje může popřít funkcionalitu ads.txt. Je známý také z našeho českého prostředí. Jde o tzv. maskovaný prodej reklamního prostoru. Ten využívají hlavně reklamní sítě, které sice pravidla ads.txt dodržují, tudíž jejich zdroje jsou v seznamu vydavatelů, ale přesto se kupující nedozví, na kterém webu v rámci sítě se jejich reklama zobrazí. Maskovaný prodej je tedy v úplném technickém souladu s ads.txt, ale proti jeho logice.

Ostatně používání ads.txt by se dalo nazvat jako „povinně volitelné“. Některá SSP totiž tvrdí, že bez něj nedodají vydavatelům reklamní poptávku, nicméně podle měření R2B2 nemá absence ads.txt reálný vliv na výkon prodeje u 30 % SSP připojených v síti R2B2.

Dá se říci, že ads.txt má stále nedostatky. Vylepšení by měla přijít s novou verzí pod názvem ads.cert využívající šifrované podepisování reklamní poptávky. Otázka zůstává, kdy k tomu dojde a zdali vůbec. Navíc pozornost podvodníků se již přesunula k jiným slabým místům a ads.txt tak pro ně není tím hlavním tématem. Celou iniciativu tedy můžeme zatím brát jen jako jednu ze „záplat” proti podvodům, nikoliv však jako ultimátní řešení.

Aleš Sekanina, marketingový konzultant R2B2