Jak se v hlavní sezóně dostat s reklamou na televizní obrazovku

, Články

Hlavní sezóna je obdobím, kdy se většina společností různými způsoby propaguje, aby dosáhly tržeb, které často tvoří až polovinu z celoročního podílu. Nejmasovějším médiem pro ně stále zůstává televize. Klasická televizní reklama je však každoročně před začátkem hlavní sezóny již vyprodána. I přes tento fakt jsou tu stále možnosti, jak se na televizní obrazovky jako inzerent dostat.

Jak se v hlavní sezóně dostat s reklamou na televizní obrazovku

Internet v televizi

Odpověď na to, jak se dostat na největší obrazovku v domácnosti, je vlastně jednoduchá – skrze internetovou reklamu v televizi. Tímto způsobem se mohou reklamní sdělení inzerentů objevit přímo v průběhu lineárního vysílání a to klidně i v hlavním vysílacím čase. S technologií HbbTV, známou také jako „červené tlačítko“, která se dnes primárně pro inzerci využívá, může zadavatel reklamy oslovit až čtvrtinu domácností. V číselném vyjádření dle televize Prima to jsou téměř 2,2 miliony diváků (údaj ze srpna 2018).

Internetová reklama v televizi svou podobou a parametry spadá do displayové reklamy, která je známá z internetu. Inzerent má k dispozici jak bannerové formáty, tak video formáty. Tím pádem je i příprava kampaně jednoduchá, protože se dají využít kreativy, které jsou nebo byly určeny pro bannerové kampaně, kampaně na YouTube nebo i spotovou reklamu v televizi. A stejně jako reklama na internetu lze i ta televizní nakoupit v online nástroji, tzv. programaticky.

Kouzlo internetu na televizní obrazovce

Ten kdo nakupuje reklamu na internetu, ať už se jedná o PPC, bannerovou, nativní nebo video reklamu, tak zcela jistě využívá nejrůznější metody cílení. S těmi se inzerent dostane k uživatelům, kteří mohou být pro jeho produkt či službu relevantními. U klasické televizní reklamy se plošným zásahem tyto výhody ztrácejí, nicméně internet je vrací na televizní obrazovky zpět. Následující řádky napoví, jak si s kampaní na televizní obrazovce poradit tak, aby se dostala ke správnému publiku a byla zároveň efektivní.

Reklama v okolí

První výhodou internetové reklamy na televizní obrazovce je možnost neukazovat sdělení všem, kteří televizi sledují. To má význam třeba pro regionální firmy. Asi by nemělo smysl, aby společnost z Pardubic prezentovala své lokální služby divákům z Ostravy. Proto nákupní program nabízí možnost omezit zobrazení reklamy divákům podle několika parametrů – kraje, města nebo dokonce čísla popisného.

Oslovení diváků podle jimi sledovaného obsahu

Reklama na internetu pracuje v reálném čase a nepodléhá dlouhému plánování, kdy a jak má být zobrazena. A stejně tomu tak je i v případě internetové reklamy na televizní obrazovce. Metoda, která se nazývá „obsahové cílení“, umí zobrazit reklamu jen těm divákům, kteří aktuálně sledují pořad, jenž spadá do žánru, tématu nebo sociodemografie diváků vybraných inzerentem. Výhoda tohoto cílení spočívá v jeho automatizaci, časové úspoře a usnadnění práce nákupčím. Příkladem mohou být žánry jako jsou detektivky vyhovující prodejcům knih nebo téma Dům a zahrada pro prodejce nábytku. Možností existují desítky.

Více sdělení pro aktivní diváky

Jednou z nejpoužívanějších metod cílení na internetu je tzv. retargeting, nazývaný také „remarketing”. Inzerent postupnými kroky předává více sdělení uživateli, který projevil zájem o jeho produkty či služby. To lze aplikovat i na televizní obrazovce. Princip retargetingu v televizi funguje na sběru diváků, kteří již nějakým způsobem interagovali s reklamním sdělením. Těmto divákům je následně zobrazována další část reklamního sdělení, které doplňuje příběh o nabízeném produktu či službě.

Inzerce bez čekání

Internetová reklama v televizi pomáhá řešit velké překážky jako jsou vyprodanost či zdlouhavé plánování a nasazení. Navíc při jejím správném použití nemusí být pouze brandovou kampaní, ale dokáže být také efektivní na cestě ke konverzi. Internetoví inzerenti mají k dispozici téměř všechny metody cílení, které již používají. Televizní obrazovka tak pro ně může být příležitost, jak rozšířit zásah a pro zadavatele klasické televizní reklamy zase záchranou, když v reklamních blocích už pro ně není místo.