Všechna zařízení Všechna zařízení
Native Native

Nativní reklama

Nativní reklama je na webu zpravidla umístěna mezi běžné úvodní texty ve výpisu článků, tedy jako „In feed”. Její správné fungování je podmíněno tím, že splývá s okolním obsahem. To znamená, že vypadá jako anotace článku, ale je označena. Čím pečlivěji je vybrán doprovodný obrázek tak, aby zapadal mezi ostatní fotografie a čím je krátký text podobnější dalším textům ve výpisu článků, tím lepší výsledek lze od reklamy očekávat. Spojení s redakčním obsahem jí dodává na věrohodnosti. Na rozdíl od anotace k článku proklikává nativní reklama přímo na web inzerenta. Tam by měl další obsah na reklamu vhodně navazovat.

Nativní reklama obsahuje vždy titulek, obrázek a krátký text. Počet znaků a velikost obrázku jsou, vzhledem k umístění ve výpisu článků, omezeny. To zaručuje, že reklama „splyne“ s okolím a právě to je také podstata jejího správného působení.

Reklamu je možné přesně přizpůsobit pro každý web jednotlivě. Toho lze dosáhnout vložením více textů a obrázků o různých rozměrech do jedné reklamy (šablony). Technologie R2B2 při každém jednotlivém zobrazení (na každé webové stránce, kde je reklama zobrazena) automaticky zvolí rozměrově nejvhodnější text a obrázek.

Zajímá mě to

Tvorba kreativy

  • Tvorbu kreativy vám usnadní R2B2 Native Generator. Jako první krok si připravte příslušný text a obrázek o třech velikostech (viz. sekce technické specifikace). Následně připravené podklady nahrajte do R2B2 Native Generatoru a postupujte dle instrukcí. Výslednou kreativu pak nahrajte do platformy Adform DSP.
  • Tři rozměry obrázků slouží k lepšímu přizpůsobení reklamy napříč obsahem jednotlivých médií v síti R2B2. Jak pro obrázky, tak i pro texty platí, že lze při cílení na konkrétní web či pozici volit zcela přesný rozměr/délku a tím dosáhnout ještě nativnějšího zobrazení.
  • Čím více se podobá běžnému úvodnímu textu článku a pečlivě vybraný doprovodný obrázek dobře zapadá mezi ostatní fotografie, tím lepší výsledek lze očekávat.

Ukázka kreativy