Jak dostat svou internetovou reklamu na televizní obrazovky? (díl 3/3)

, Články

Z předchozích dvou dílů již znáte formáty reklamy, možnosti jejího cílení i několik tipů jak s internetovou reklamou zacházet na televizní obrazovce. Než se pustíte do své první kampaně, chceme vám na reálných příkladech ukázat specifika i výhody tohoto typu reklamy. Na závěr jsme přidali několik důležitých informací, které byste před samotným spuštěním kampaně měli vědět.

Jak dostat svou internetovou reklamu na televizní obrazovky? (díl 3/3)

Tento článek jsme napsali pro blog byznysweb.cz.

Dát kreativě šmrnc se vyplatí

Tak jako agentuře TRIAD, která v programatické kampani na cider Kingswood použila pro Push 2 Play banner animované kreativy. Výsledek míry interakce (CTR) byl dle měření RTB Indexu* o 48 % vyšší než průměrné hodnoty všech kampaní toho měsíce. Konečná průměrná hodnota prokliku banneru byla 4 %.

S testováním přímo k optimalizaci

Vhodnou metodou může být A/B testování, při němž inzerent nasadí dvě verze kreativ banneru a sleduje, které se daří více a zda splňuje vytyčené cíle. Společnost UPC Broadband Slovakia takto nasadila ve své kampani dva TV bannery, které měly odlišná sdělení. První banner měl za cíl zvýšit povědomí o probíhající kampani společnosti. Druhý byl vytvořen za účelem dosáhnout co největší proklikovosti do doprovodné HbbTV aplikace. Tento banner obsahoval jasný call-to-action textový prvek a podle předpokladu měl o 85 % vyšší míru prokliku.

Pro testování a optimalizaci není však nutné hned od začátku nasazovat do kampaně dvě kreativy, protože programatický nákup v HbbTV má velké plus v podobě vlastní správy kampaně. To znamená, že můžete kampaň kdykoliv pozastavit a nasadit novou kreativu banneru v jejím průběhu.

Vybrat správný typ cílení je důležité

O všech typech cílení reklamy jsme psali v předchozím dílu seriálu. Připomeňme si tzv. obsahové cílení, kterým lze automatizovaně oslovit diváky nadefinovaných žánrů, témat nebo sociodemografie.

Takto postupovala společnost Vertical Entertainment, která ve spolupráci s agenturou Insider Media sestavila obsahové cílení pro hororový film IT. V cílení zvolila žánry horor, thriller nebo sci-fi. Zároveň vybrala jako cílovou skupinu diváky s rozpětím 15 – 29 let podle demografie pořadů. Výsledkem bylo, že se banner zobrazoval divákům u pořadů jako jsou Živí mrtví (Walking dead), Poltergeist nebo Všemocný. Takto nemusela agentura nastavovat časové cílení podle televizního programu, ale automatizovaně pomocí jednoduchého výběru a tím se reklamní sdělení dostalo k divákům, které chtěla oslovit.

Jak postupovat, když chcete využít storytelling

Máte pocit, že vše, co byste chtěli divákům předat, se do jedné reklamy prostě nevejde? I zde pomůže cílení. Reklamní sdělení rozdělené do více částí můžete v HbbTV odprezentovat pomocí metody retargeting stejně jako v online kampaních.

Ve své programatické kampani jej využila také Škoda Auto a dosáhla velmi zajímavých výsledků. Obsahem kampaně byly 3 sady krátkých videospotů v rámci formátu Push 2 Play ukazující jednotlivé prvky auto výbavy. Retargetingem byli osloveni diváci, kteří proklikli červeným tlačítkem do prvního spotu. U prvního reklamního sdělení (prospectingu) dosáhla míra interaktivity 2,56 %. U dalších sdělení, které byly divákům zobrazeny v rámci retargetingu to bylo průměrně už 10,44 %. To znamená, že znovuoslovení diváci reagovali na druhou a třetí část reklamy velmi pozitivně.

Co vědět před spuštěním kampaně

Zodpověděli jsme nejčastěji pokládané dotazy a poskládali tak důležité informace, které vám mohou pomoci lépe plánovat přípravu i samotnou exekuci.

Musí se schvalovat reklama v HbbTV?
Ano. Reklama v HbbTV se zobrazuje na televizních obrazovkách, kde reklamní obsah podléhá etickému kodexu reklamy. V případě programatického nákupu zodpovídají reklamní sítě za veškerý obsah reklamy v HbbTV, který se skrze ně dostane na televizní obrazovky

Jaká je minimální vstupní investice do HbbTV reklamy?
U programatického nákupu reklamy nejste vázáni na minimální stanovenou částku pro útratu. Můžete tak rozložit své rozpočty mezi několik reklamních sdělení, aniž by podléhaly předem stanoveným závazkům.

Jsou ceny HbbTV reklamy vyšší v hlavním vysílacím čase?
Díky aukci v reálném čase je stanovena pouze jedna cena a to minimální (tzv. floor price). Výši cen např. v hlavním vysílacím čase tak ovlivňují samotní inzerenti svými příhozy.

Lze pro reklamní sdělení využít více televizních stanic zároveň?
Programatické inventory R2B2 HbbTV ve výchozím nastavení zobrazuje reklamu na všech televizních stanicích, které jsou v této síti zapojeny. Není potřeba ručně vybírat stanice pro každé reklamní sdělení.

Na jak dlouho se HbbTV reklama zobrazí v televizi?
Bannerové formáty se zobrazí na 10 vteřin. Délka videospotu se odvíjí od daného formátu a jeho maximální povolené délky.

Zobrazí se HbbTV reklama v reklamním bloku televize?
HbbTV reklama se na některých stanicích zobrazuje pouze mimo reklamní bloky, na jiných i v jejich průběhu. Zobrazí se však po divákově interakci, takže máte jistotu, že vaši reklamu vždy uvidí.

Závěr

S praktickými informacemi ke kampaním v HbbTV je u konce i náš seriál o internetové reklamě na televizních obrazovkách. Věříme, že všechny tři díly byly něčím užitečné. Pokud se rozhodnete pomocí internetových technologií inzerovat na obrazovkách stále nejsledovanějšího média na světě, přejeme vám v tom hodně úspěchů.