Mediaguru.cz: Cílení v programatiku se rozšíří i do televize

, R2B2 v médiích

Možnosti behaviorálního cílení se mají postupně z onlinu rozšiřovat i do televize. Programatický nákup, který v roce 2016 dosáhl 47% podílu všech investic do displayové reklamy v České republice podle výsledků publikovaných SPIRem a výzkumnou agenturou Median, se stal standardním pojmem na tuzemském reklamním trhu.

Mediaguru.cz: Cílení v programatiku se rozšíří i do televize

Princip otevřené aukce neboli RTB (real time bidding), na kterém programatický nákup z velké části funguje, umožňuje nakupovat reklamní plochy okamžitě a včetně možnosti vykrytí i většího prostoru díky vyšší nabídce, kterou je ochoten zadavatel zaplatit u jednotlivých formátů a ploch. Zároveň se mění přístup k nákupu tohoto prostoru. Zažitým postupem pro nákupčí mediálního prostoru bylo rozhodování se podle návštěvnosti webů, na nichž má být reklama zobrazena. U programatického nákupu se nakupuje v tzv. inzertních sítích, což si lze představit jako skupinu webů. To znamená, že si nyní zadavatel či nákupčí nemusí prostor domlouvat s jednotlivými vydavateli zvlášť a osobně.

Největší výhodou programatického nákupu je však možnost cílení reklamy, což bylo i jedním z hlavních témat druhého ročníku konference Den programatiky, která se uskutečnila minulý týden. Možnost ukazovat reklamu správnému publiku s vyšší pravděpodobností dokončení konverze je přáním každého, kdo spouští marketingové kampaně…

Celý článek si můžete dočíst na Mediaguru.cz