5 miliard programaticky prodaných impresí v síti R2B2 za první pololetí 2018

, Tiskové zprávy

V programatické síti společnosti R2B2 se letos za prvního půl roku prodalo 5 miliard impresí displayové reklamy. Dopomohlo k tomu rozšíření o další programatické platformy a vydavatele.

5 miliard programaticky prodaných impresí v síti R2B2 za první pololetí 2018

Společnosti R2B2 se daří rozšiřovat jak portfolio vydavatelů připojených do sítě poskytující prodej reklamního prostoru programatickou cestou, tak i technologické platformy, přes něž se reklamní prostor nakupuje. Nyní je těchto programatických platforem 8. Ty integrují více než 100 zapojených DSP (nákupních platforem). „Každá z těchto platforem je něčím specifická a díky tomu se do sítě dostane široké spektrum zadavatelů digitální reklamy, nejenom ti největší, ale i drobní inzerenti. V síti jsou zapojeny jak digitální agentury, tak ty klasické, zadavatelé výkonových i brandových kampaní, a to i včetně těch globálních,“ říká jednatel společnosti R2B2 Martin Čelikovský.

Rozšiřováním platforem R2B2 pomáhá vydavatelům monetizovat jejich reklamní prostor z více zdrojů a typů reklamy. „Chceme vydavatelům zajistit co nejsnadnější cestu, jak se dostat k penězům z prodeje reklamy a to navíc nejrůznějšími kanály. V tom vidíme sílu programatiky a jednodušší přístup k penězům ze strany vydavatelů,“ vysvětluje Čelikovský.

Momentálně společnost R2B2 zajišťuje programatický prodej více než 60 vydavatelům nejméně na 400 webech napříč Českem a Slovenskem. „Starat se o tak velký reklamní prostor klade velké nároky na údržbu a automatizaci. Pro vydavatele zajišťujeme centrální online reporting, implementaci bez nutnosti vlastního vývoje a také automatizované dohledové centrum, které hlídá všechny reklamní pozice a jejich monetizaci,“ doplňuje František Bauma, šéf produktu ve společnosti R2B2.