Slovníček programatiky

slovnicek.png
#26 R2B2
Společnost věnující se oboru programatické reklamy v plné šíři - od obchodních aspektů přes technologické realizace až po experimentální a výzkumnou činnost.
#25 White/Blacklistování domén
Vytváření seznamu povolených/zakázaných domén.
#24 User matching
Proces, při kterém si programatické aplikace (jako například DSP a SSP) vyměňují informace tak, aby konkrétního návštěvníka internetu shodně identifikovaly jako jednu a tu samou osobu.
#23 Trading desk
Programatický systém, který umožňuje agenturám efektivněji spravovat kampaně nad mnoha programatickými kanály najednou.
#22 Sticky Ad
Reklamní plocha se nachází v samostatné vrstvě nad obsahem stránky a může částečně překrývat obsah stránky. Bývá zvykem, že je ukotvená k některému z okrajů stránky a zůstává na svém viditelném místě, i když dochází k posunu obsahu stránky.
#21 SSP - Supply Side Platform
Nabídková strana v RTB. V reálném čase nabízí DSP systémům informace o provozu na zastupovaných webových stránkách a řídí následné aukce. SSP také poskytuje informace o RTB ekosystému zpět svým klientům.
#20 RTB
RTB neboli Real Time Bidding je termín pro aukci odehrávající se v reálném čase programatickým způsobem. Aukce může probíhat buď jako otevřená aukce pro kohokoliv, kdo má zájem nakoupit anebo je určená pouze o vybrané zájemce o nákup. V takovém případě se jedná o režim privátní dohody, tzv. Private deal. Celý proces se obvykle odehrává mezi SSP a DSP systémy.
#19 Rich media
Označení pro různé typy nestandardních reklamních formátů, které (například) mění svůj vzhled na základě interakce s návštěvníkem webové stránky.
#18 Programmatic neboli programatický nákup reklamy
Automatizovaný způsob nakupování reklamního prostoru pomocí programových systémů. Tyto systémy dokáží vyhodnotit mnoho dostupných údajů a v kombinaci s vlastnostmi konkrétních návštěvníků internetu doporučí vhodný moment nákupu. Programmatic se často používá jako synonymum k RTB, nicméně pojem je to širší.
#17 Programmatic guaranteed
Někdy je také označován jako private deal nebo programmatic reserved. Jde o kombinaci klasického nákupu reklamního prostoru a nákupu pomocí programatických systémů. Klient nebo agentura si u vydavatele domluví určitý prostor za předem stanovenou cenu. Zároveň však může zobrazovat reklamu pouze vybraným uživatelům, a tím využije jen takový počet impresí, který sedi s požadovanou cílovou skupinou. Nevyužité imprese pak dané médium může obratem nabídnout jiným zájemcům k nákupu.
#16 Programmatic direct
Automatizovaný obchod s reklamním prostorem, kde je pevně stanovená jeho cena a objem. Na rozdíl od RTB se jedná o obchod "jeden na jednoho" a cena není určována aukcí. Vydavatelé tak předem znají částku, kterou získají. Inzerenti mají naopak jistotu objemu inzerce i ceny.
#15 Pre-roll video reklama
Video reklama, která se zobrazuje ve videoplayeru před spuštěním samotného videa, jehož obsah si chce návštěvník zobrazit.
#14 Post-roll video reklama
Video reklama, která se zobrazuje ve videoplayeru po ukončení videa, jehož obsah si návštěvník právě prohlédl.
#13 NHT (non-human traffic)
Umělá návštěvnost webu vytvořená automatizovanými programy.
#12 Mid-roll video reklama
Video reklama, která se spouští o reklamních pauzách sledovaného videa.
#11 Interstitial
Reklama, která se zobrazuje návštěvníkovi internetu ještě před načtením požadované stránky. Většinou se jedná o celostránkový formát reklamy.
#10 Header bidding
Technika automatizovaného obchodu s reklamou. Hlavní princip spočívá ve zjištění výše nabídky za konkrétní zobrazení reklamy současně z více zdrojů a to přímo v koncovém prohlížeči. Nevýhodou je veřejně čitelná obchodní politika a horší ochrana dat.
#9 Floor price
Vydavatelem nastavená nejnižší cena, za kterou je ochoten RTB aukci prodat daný reklamní prostor. Pokud nikdo nenabídne částku vyšší, než je floor price, prostor zůstává prázdný.
#8 Floatingová reklama
Reklama se zobrazuje napříč celým reklamním portfoliem bez garance, na kterém místě se zobrazí.
#7 First look
Způsob programatického nákupu, při kterém klient nebo agentura získává výhodu v podobě možnosti posoudit nabízenou impresi jako první a za předem dohodnutou cenu ji koupit.
#6 DSP - Demand Side Platform
Poptávková strana RTB, která sleduje přicházející nabídky SSP systémů. Vyhodnocuje potřeby inzerentů a na základě mnoha parametrů se rozhoduje, zda a v jaké výši pošle cenovou nabídku. Důležitou roli pak hraje jejich schopnost vyhodnocovat běh kampaní, identifikovat a posílit efektivní nákupní kanály a naopak omezit ztráty na těch méně výkonných.
#5 Data management platform
Systém umožňující práci s daty sloužícími k cílení v rámci RTB. Například mediální agentura může pomocí DMP shromažďovat data a pracovat s nimi. DMP pracují většinou s velkými objemy dat, které by bylo jinak velmi obtížné zpracovat a vyhodnotit.
#4 Cross device
Reklama fungující napříč více zařízeními, která navíc pozná, že za daným typem zařízení se nachází stále stejný uživatel.
#3 CPM/CPT
Cena za tisíc jednotek. Většinou jde o volání či zobrazení reklamy.
#2 Brand safety
Funkce zamezující zobrazení reklamy v nevhodném obsahu.
#1 Black box
Slangové označení pro systémy (většinou DSP), které inzerentům dávají minimum informací. Přestože tyto systémy bývají velmi efektivní a dodávají svým klientům vysoký výkon, jsou pro svou nízkou transparentnost méně oblíbené.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one